Ontdek de Kop van Goeree
Evenementen
Ontdekken
Overnachten en eten

Kop van Goeree

Grevelingenmeer

Het Grevelingenmeer is het grootste zoutwatermeer van West-Europa. Dit meer ligt tussen de Brouwersdam en de Grevelingendam, en tussen de eilanden Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duiveland.
Geschiedenis
De Grevelingen vormde vroeger met andere zeearmen, zoals Haringvliet en Oosterschelde de uitmonding van Rijn, Maas en Waal in de Noordzee. Het verschil tussen eb en vloed bedroeg zo'n 2,5 meter. Op 1 februari 1953 braken, tijdens een zware storm, de dijken in Zuidwest Nederland. Grote delen van Schouwen-Duiveland en Goeree-Overflakkee kwamen onder water te staan.
Deltaplan
Om een dergelijke ramp in de toekomst te voorkomen is het Deltaplan uitgevoerd. In dit kader werd de Grevelingendam aangelegd (gereed in 1965) en in mei 1971 werd het Grevelingenmeer van de Noordzee afgesloten door de aanleg van de Brouwersdam. Als gevolg van de afsluiting is de eb- en vloedbeweging verdwenen. Tegenwoordig ligt het waterpeil vast op 0,20 m beneden NAP waardoor ondiepe delen, die voorheen alleen bij eb droogvielen, voorgoed boven water kwamen te liggen.
Natuur- en recreatiegebied
In de periode na 1971 is het gebied met geld van de rijksoverheid ingericht tot het prachtige natuur- en recreatiegebied dat het nu is. Sinds 1978 staat het Grevelingenmeer weer in verbinding met de Noordzee door middel van een sluis in de Brouwersdam. Hierdoor wordt het water in de Grevelingen steeds ververst met zout Noordzeewater. Het meer heeft een totale oppervlakte van 11.000 hectare water, waarvan 4.000 hectare minder dan 1,50 meter diep is. Daarnaast is door het wegvallen van het getij ongeveer 3.000 hectare land droog gevallen. Dit land is grotendeels natuurgebied geworden. Vooral langs de beide dammen is ± 300 hectare land ingericht als recreatiegebied.
Rondvaarten
Op het Grevelingenmeer varen verschillende rondvaartboten waar je een tocht van 2 uren mee kunt maken. Tijdens deze rondvaart wordt er verteld over het Grevelingenmeer en de planten en dieren die er leven. Informeer naar de verschillende rondvaartboten bij VVV Goeree-Overflakkee, 0187-681789.
Hengelsport
Sportvissen in het Grevelingenmeer is toegestaan wanneer men in het bezit is van een VISpas of een dagvergunning. De VISpas en de dagvergunning zijn te koop bij o.a. VVV Goeree-Overflakkee.