Ontdek de Kop van Goeree
Evenementen
Ontdekken
Overnachten en eten

Kop van Goeree

Haringvliet

Het Haringvliet is het water tussen de eilanden Goeree-Overflakkee en Voorne-Putten. Een voormalige zeearm die in 1970 in het kader van de Deltawerken door de Haringvlietsluizen werd afgesloten van de Noordzee. In het Haringvliet ligt het eiland Tiengemeten.
Geschiedenis
Vroeger waren Voorne en Flakkee samen één eiland. Door een stormvloed in 1216 brak de duinenkust en ontstond er een geul middenin dit vroegere eiland. De geul werd breder en dieper en zo ontstond er een steeds bredere zeearm vanuit de Noordzee. De naam Haringvliet is vanaf 1315 voor het eerst op schriftelijke bronnen gevonden. Het werd daarvoor namelijk eeuwenlang Flakkee genoemd. Pas in de 19e eeuw is de naam Haringvliet algemeen geworden.
Kierbesluit
Door de afsluiting van het Haringvliet van de Noordzee verdween het zoute water en ook het eb en vloed. Het Haringvliet werd toen brak water, wat inhoudt dat het een mengsel van zout- en zoetwater is met een te laag zoutgehalte om het zoutwater te noemen. Dit heeft een enorme invloed gehad op de natuur.
In 2003 zijn de Haringvlietsluizen voor een proef tijdelijk gedeeltelijk opengezet. Zo stroomde er zout zeewater het Haringvliet in en ontstond er een overgangsgebied. Met het gedeeltelijk openzetten van de sluizen hoopt met op verbetering van het onderwaterleven, verbetering van de waterkwaliteit en het verminderen van slibafzetting in het Haringvliet. Tot op heden is het kierbesluit (het voor een langere periode gedeeltelijk openzetten van de sluizen) nog niet uitgevoerd.
Zeezoogdierenopvangcentrum ‘A Seal’
Sinds de zomer van 2014 is de zeezoogdierenopvangcentrum ‘A Seal’ gevestigd in de voormalige Expo Haringvliet. Bezoek is mogelijk, maar raadpleeg eerst de website voor de openingstijden. 
Hengelsport
Sportvissen in het Haringvliet, inclusief het gedeelte aangeduid als het Vuile Gat (uitgezonderd het Ventjagersgaatje en de binnenhaven van Stellendam), is toegestaan wanneer men in het bezit is van een VISpas. De VISpas is te koop bij o.a. VVV Goeree-Overflakkee.