Natuur en Reis

Reizen, Relaxen, Fotografie & Avontuur

De kop van Goeree

Dit natuurgebied vindt je op het eiland Goeree-Overflakkee. Een natuurlijke waterplas is het middelpunt van de Kop van Goeree en ligt tussen Havenhoofd en het Scheelhoekbos In dit gebied bevind zich behalve deze plas ook wilgenopslag en rietlanden. Een prachtig gebied wat is voorzien van bloemrijke dijken. Natuurmoumenten heeft het beheer over deze 60 hectare grond. De Kop van Goeree is een onderdeel van ’t Kiekgat, een belangrijk natuurgebied.

De waterplas

Door zandwinning, wat tijdens de bouw van de Haringvlietdam nodig was, ontstond de waterplas. Sinds de jaren ’70 is dit natuurgebied alleen maar rijker geworden aan verschillende soorten vogels. Vooral de rietvogels hebben het erg naar hun zin. In de wintermaanden overwinteren talrijke eenden en ganzen in dit gebied.

Vogelkijkhut

Vogelobservatorium Tij is gelegen in het vogelreservaat Scheelhoek. Tijdens het broedseizoen in het voorjaar kun je vanuit deze locatie genieten van de broedvogels die steeds hun voedselvluchten uitvoeren. De kokmeeuw en visdief zijn in grote getale aanwezig . Dat is ook geen wonder want dit reservaat is óók buiten het broedseizoen een trekpleister voor allerlei soorten vogels. Eenden, lepelaars, ziverreigers en ijsvogels zijn in dit gebied te bewonderen. Wel eens een ijsvogeltje in levende lijve aanschouwd? Prachtig hoe dit felgekleurde vogeltje zijn dagen vult. Een exotisch aandoend watervogeltje met kleuren die je weinig bij de vogels in Nederland tegenkomt. Een blauw met oranje verendek doet denken aan geheel andere delen van de wereld. Toch is dit vogeltje in grote getale aanwezig op Goeree Overflakkee.

Het vogelobservatorium is het gehele jaar door te bezoeken. Natuurmonumenten is de beheerder van deze locatie. Bedenk wel dat bij regenachtig weer het pad naar de vogelhut modderig kan zijn. Een paar laarzen zijn dan zeker niet overbodig.